Aula Huygenscollege, 2e Constantijn Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam 0612933659

Zajednica

Folklore Danshuis

Belangrijke informatie

In verband met de coronacrisis is er plaats voor maximaal 25 dansers tegelijk in de zaal. Dus voor alles geldt: aanmelding en liefst betaling vooraf.

Aanmelden voor een van onze cursussen of dansdagen en instuiven:

Mail naar
Vermeld je naam,adres en telefoonnr.
Vermeld het cursusnummernummer en / of naam en datum van de dansdag of instuif.
Stort het te betalen bedrag min de eventuele korting op rekening: NL17 INGB 000 51 41 490 en vermeld erbij om welke activiteit en welk niveau (indien van toepassing) het gaat.
Zet je telefoonnummer er bij.
Betaling kan: via pin of (bij voorkeur) via internet bankieren.

Financiën:
Bij vooruitbetaling van een ( hele )cursus en/of dansdag geldt een kortingsprijs.
Jongeren t/m 18 krijgen extra korting.
De kortingen gelden alleen als het geld uiterlijk een week voor aanvang is bijgeschreven op onze rekening.
Bij internetbankieren graag telefoonnummer en cursus of dansdag vermelden.

10- lessenkaart:
In sommige situaties is het in overleg met het bestuur mogelijk één keer per seizoen een tien-lessenkaart te kopen. Dit geldt alleen voor de cursussen Internationaal. Daarna dien je de rest van het cursusgeld te betalen.

Proeflessen:
Een proefles per cursus is mogelijk.
De proeflesprijzen staan in het dansschema.

Dan nog dit:
Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen bij: onvoldoende deelnemers of annulering door de docent.

Voor een korte cursus geldt dat je het hele cursusbedrag betaalt ook al kun je een les niet komen.

Wij geven geen geld terug als je voor een dansdag vooruit hebt betaald en je bent onverhoopt toch verhinderd op de dag zelf.

In niet-voorziene (geld)zaken ligt de beslissing bij het bestuur.

Zajednica data:

Eerste dansavond van  2022: 1 januari Nieuwjaarsbal