Aula Huygenscollege, 2e Constantijn Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam 0612933659

Zajednica

Folklore Danshuis

Privacy Statement

Folklore Danshuis Zajednica te Amsterdam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke gegevens bewaart Zajednica?
Zajednica vraagt aan cursisten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Indien je gebruik wilt maken van de korting voor cursisten jonger dan 18 jaar vragen we tevens je geboortedatum.

Van wie verwerkt Zajednica persoonsgegevens?
Zajednica verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie Zajednica direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Cursisten;
  • Oud-cursisten;
  • Mensen die op de hoogte willen zijn van de activiteiten van Zajednica;
  • Docenten die een of meer cursussen of andere activiteiten verzorgen;

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Een van de bestuursleden van Zajednica verwerkt persoonsgegevens in een Excel bestand. Daarnaast is er een aparte lijst met de e-mailadressen. Het bestuur van Zajednica is verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Zajednica persoonsgegevens?
Met behulp van jou willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over activiteiten van Zajednica gerelateerde zaken. Voorbeelden: je informeren wanneer plotseling een cursusavond waar jij voor bent ingeschreven niet door kan gaan, je informeren over nieuwe cursussen, belangstelling tonen wanneer je al enige tijd niet gekomen bent naar de cursusavond waar je je voor hebt ingeschreven.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over activiteiten van Zajednica middels een nieuwsbrief per e-mail. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je dit aangeven door de mail met de nieuwsbrief te beantwoorden en aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen.

Verwerkt Zajednica ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Zajednica verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een Verklaring omtrent Gedrag indien een docent met cursisten jonger dan 18 jaar werkt.

Gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN, worden niet geregistreerd.

Hoe gaat Zajednica met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen bestuursleden van Zajednica hebben toegang tot je persoonsgegevens. Op verzoek kan je inzage krijgen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Zajednica.
Zajednica zal de gegevens voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Zolang je niet zelf aangeeft geen interesse meer te hebben in de activiteiten van Zajednica blijven je gegevens bewaard.

Ben ik verplicht deze gegevens te verstrekken?
Je bent niet verplicht de gegevens te verstrekken, alleen je naam is van belang wanneer je je inschrijft voor een activiteit die meer dan 1 dag betreft. Indien je gebruik wilt maken van de korting voor cursisten jonger dan 18 jaar is het verstrekken van je geboortedatum verplicht.

Kan ik zien welke gegevens Zajednica van mij verwerkt?
Op verzoek kan je inzage krijgen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zajednica kun je terecht bij een van de bestuursleden.

Wijzigingen privacy beleid
Zajednica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid raadplegen via website: zajednica.nl.